Når du skal bære konsekvenserne kan samtaleterapi ved kritisk sygdom, kronisk diagnose eller alvorlig ulykke styrke. Vi tilbyder individuelle samtaler og grupper i Rødovre Terapicenter.

Samtale terapi ved kritisk sygdom, kronisk diagnose eller alvorlig ulykke forandrer

Kritisk sygdom, kronisk diagnose eller alvorlig ulykke påvirker vores livskvalitet –  måske ganske dramatisk.

Det bliver også uvant fx at leve med behandlinger, medicin, operationer mv. Selvfølgelig giver det følelser af chok, smerte, vrede, angst og ambivalens. Ambivalens kommer, når vi på den ene side glæder os over at overleve  eller være i behandling og på den anden side lider fx med smerter, funktionstab eller angst.

Samtaleterapi ved kritisk sygdom, kronisk diagnose eller alvorlig sygdom kan støtte til at håndtere dilemmaer og ambivalente følelser. Pårørende, venner og bekendte vil gerne hjælpe et medmenneske i krise. Men på den anden side er det svært at dele oplevelsen. Hvordan kan de andre forstå hvad du gennemlever? Hensynstrang kan spænde ben for den ægte kontakt: fx at beskytte de andre eller at beskytte sig selv. Der kan blive ensomt og sårbart.

Samtaleforløb
Find dit indre ståsted i ambivalente tilstande. Fx i forhold til:

  • at overleve og være et livsvarigt mærket,
  • den nye afhængighed til dine pårørende,
  • at være taknemmelig og samtidig sorgfuld eller vred,
  • at beskytte dig selv for at mærke de svære følelser og dermed også lukke ned for livsglæden.
  • at udvikle en ny relation til dine venner, familiemedlemmer og øvrige relationer.
  • at udvikle sansen for at mærke og udtrykke dine egne behov for støtte, hvile, kost, samvær og nye livsmønstre.

I samtaleforløbene kan du give helhjertet og censureret taletid til dit indre menneske. Når du giver dig selv mulighed for at forstå dine reaktioner indefra, bliver det lettere formidle dine behov og grænser.

Hvornår anbefaler vi samtaleterapi ved kritisk sygdom, kronisk diagnose eller alvorlig ulykke?
Samtaleterapi kan fremskynde processen med at opbygge ny integritet og selvfølelse, frem for at blive ”fanget” i situationen. Hvis du føler dig deprimeret og mangler livslysten anbefaler vi, at du prøver hvad samtaleterapi kan gøre for dig.

Hvad sker der i samtalerne
I psykoterapi skabes en tryg alliance mellem dig og terapeuten. Gennem dette ”arbejdsfællesskab” får du mulighed for at udvikle dig i en stille og rolig proces. Under samtalerne bliver terapeuten en midlertidig vigtig omsorgsperson, der giver dig tryghed og interesse i at udforske dig selv, og dermed få en større selvindsigt. Det vil give dig mulighed for at reagere, handle på det og skabe en ny mening. I et samtaleforløb kan du få plads til personlig vækst og udvikling, fx så du mærker dine behov og ikke styres af hensyn til andre eller af ubearbejdede stressreaktioner.

Er du pårørende til en, der er ramt af kritisk sygdom, kronisk diagnose eller alvorlig ulykke?
Det er selvfølgelig ikke kun den ramte, men også de pårørende i familien og omgangskredsen der rammes. Er du pårørende til en, som er blevet ramt af kritisk sygdom, kronisk diagnose eller alvorlig ulykke eller andet der vender op og ned på eksistens og livskvalitet? Så skal du passe på dig selv og være opmærksom på hvordan du kan håndtere belastningen. Mange pårørende er i risikozonen for at få mentale ubalancer som stress og depression.

Du er som pårørende også ramt, men som regel går størstedelen af fokus og omsorgen til den der syg, diagnosticeret eller ramt af ulykke. Det er forståeligt til en vis grænse, men det ændrer jo ikke på, at du også – ja måske netop i endnu højere grad – har brug for at styrke dig mentalt. Angst, bekymrings- og negative tanker kan kredse i cirkler og virke drænende, og du skal måske samtidig være stærk, praktisk og løsningsorienteret for at få hverdagen til at fungere.

Vi anbefaler at du tager dig plads til samtaler enten individuelt eller i en gruppe, så du får mulighed for også at mærke hvad du har brug for at dele og brug for at bearbejde. Samtalerne kan blive et frirum, der giver dig ekstra energi og styrke til at håndtere den svære livssituation.


PSSSSSSST….

Vi er på Facebook, se hvad
der er aktuelt hos os

OM OS

Rødovre Terapi Center
Rødovrevej 247, st.
2610 Rødovre

21 78 84 42
kontakt@rodovreterapi-center.dk

AKTUELT

Se vores aktuelle tilbud til kommuner her

Vi er på Facebook. Følg vores aktiviteter og nyheder på vores facebook profil.

Facebook-ikon

KONTAKT OS