Eksistentielle samtaler

Vi tilbyder også samtaler – både på gruppe og individuelt niveau – der handler om eksistensen og når livsbalancen er udfordret i en periode.

Det eksistentielle handler om livets grundvilkår – døden, friheden, aleneheden og spørgsmålet om mening. Der er tale om så store, vedkommende livstemaer, at man ikke kan komme uden om dem i psykoterapi. Disse fire grundvilkår væver sig ud og ind mellem hinanden og kan ofte ikke adskilles, fordi det ene tema tager det andet med sig.

Døden
Vi fødes ind i verden og på et tidspunkt skal vi dø og dermed forlade verden. Vi er som børn meget optaget af døden, og en af vore største udviklingsopgaver er at håndtere angsten for hjælpeløshed og udslettelse. Vi danner på et tidligt tidspunkt i livet vore forskellige forsvar for at kunne klare tilværelsens udfordringer. Mennesker, som står overfor livstruende sygdom oplever som oftest en skærpet dødsbevidsthed. De finder ind til kernen af sig selv og får nye værdier. Livet bliver for kort til ligegyldigheder. Der sker en personlig vækst.

Dødsangst
Ved at arbejde i psykoterapien med evt. bagvedliggende dødsangst, som vi alle mere eller mindre bevidst / ubevidst har, kan man ved hjælp af terapien få en øget livslyst og livskraft samt opnå en større og bedre kontakt til sig selv. I eksistentiel psykoterapi er opgaven ikke at undertrykke, tilsløre eller benægte angsten, men snarere at forstå dens betydning og få styrke til at leve med den. Vi afdækker angsten og ser livet direkte i øjnene for derved at opnå et mere autentisk liv. Liv og død hænger snævert sammen, og det er vigtigt at kunne leve med begge dele.

Friheden
Dette handler om den enkeltes frihed til at skabe sit eget liv: Til at ønske, vælge, handle og forandre sig. I eksistentiel  terapi er der ikke nødvendigvis tale om de store forandringer i det ydre, det handler mere om at komme til rette i sin tilværelse. At få det rette perspektiv på sit liv. At få mulighed for at realisere hele sit potentiale.

Hvorfor er det mon så svært at tage store beslutninger i livet? Det kan forekomme svimlende og ganske overvældende at skulle foretage større, afgørende beslutninger. Det er uhyre komplekst. Hvert valg man foretager, er samtidig et eller flere fravalg. Der er ofte mange lag, som det kan være vigtigt at analysere sig frem til i terapien, før man er i stand til at træffe den rette beslutning.

Den menneskelige frihed har nogle naturlige grænser: Fødsel og død, sygdom og handicap eller blot det faktum, at vi alle ældes, som tiden går. Vi vil alle mærke modgang i livet, og vi er ansvarlige for, hvordan vi forholder os til dette.

Aleneheden
Mennesker kan være isolerede fra hinanden og fra dele af sig selv, og nedenunder ligger så den eksistentielle alenehed. Vi vil alle – på visse tidspunkter i vores liv – komme til at stå overfor den eksistentielle alenehed. I den hektiske hverdag eller på en dejlig ferie, er det ikke så sandsynligt, at det vil ske. Når vi konfronteres med døden, friheden og meningsløsheden vil vi også altid opleve den eksistentielle alenehed. Den kan også opleves, når vi konfronteres med mindre dramatiske ting som fx at fare vild på en øde landevej en mørk aften. Også her kan man for en stund blive grebet af en sådan følelse af at være helt alene i verden. Aleneheden kan give svar på mange, komplekse ting i et menneskes liv, som man kan arbejde med i terapien.

Spørgsmålet om mening
Af alle den eksistentielle metodes antagelser er dette den væsentligste: At det er muligt at skabe mening med livet, og at selve det at gøre det, giver god mening. Eksistentiel terapi berører hele eksistensen: Eksistentiel terapi kan ses som en proces, hvor man udforsker, hvad der kan gøre tilværelsen meningsfuld. For at kunne arbejde med dette, er det nødvendigt, at man har et ærligt ønske om at undersøge sin måde at være i verden på.


PSSSSSSST….

Vi er på Facebook, se hvad
der er aktuelt hos os

OM OS

Rødovre Terapi Center
Rødovrevej 247, st.
2610 Rødovre

21 78 84 42
kontakt@rodovre-terapicenter.dk

FIND OS

Se vores aktuelle tilbud til kommuner her

Vi er på Facebook. Følg vores aktiviteter og nyheder på vores facebook profil.

Facebook-ikon

KONTAKT OS