Sorg

Ingen kommer igennem et helt menneskeliv uden at opleve sorg, tab eller krise. Når vi kommer ud i en krise, kan det gå to veje: Enten går man ”nedenom og hjem” eller også udvikler man sig og kommer videre med sit liv.

En mulighed for forandring
Sorg og krise kan være en mulighed for personlig udvikling og forandring, hvor forfærdelig og ødelæggende sorgen end kan forekomme. Gamle Freud talte allerede om sorg som værende et følelsesmæssigt arbejde.

Sorgarbejdets fire opgaver
Man taler om sorgarbejdets fire opgaver. Der er altså ikke tale om faser. Sorgens opgaver væver sig ud og ind mellem hinanden:

  • Erkendelse af tabet
    Vi erkender med vor forstand, hvad vi har mistet – hvad mister jeg? Hvad har jeg mistet? Hvad frygter jeg at miste?
  • Forløsning af sorgens følelser (at gennemleve sine følelser)
    Disse følelser trænger sig på, når vi erkender vore tab på et dybere niveau. Vrede, tristhed, fortvivlelse er følelser, som kan forløses. En forløsning, som i nuet giver mere styrke og ro.
  • Tilegnelse af nye færdigheder
    At udvikle nye måder at leve på i det forandrede liv, så vi gradvist kan vinde mere og mere tillid til livet igen.
  • At flytte sin følelsesmæssige energi fra det, der var til det, der er i det forandrede liv. Det endelige farvel og dermed et forandret bånd til den / dem, vi var knyttet til. Der er netop ikke tale om at glemme den, vi har mistet, men at båndet til den, vi var knyttet til, forandres i løbet af sorgprocessen.

Ved voldsomme hændelser og dødsfald taler man om sjælsrystelser. Når man som sådan har mistet den basale tillid til verden, kan man ikke umiddelbart skille sig fra det, man har mistet. Den basale tillid (til verden) må genskabes, før man kan bearbejde sorgen og komme ind i den proces som det er at sige farvel til det, der var og finde energi til det forandrede liv efter hændelsen / dødsfaldet.

Forskellen på sorghjælp og sorgterapi
Mange sorgforløb kan mennesker selv klare, hvis de har et godt netværk. Det, man under alle

omstændigheder har brug for i starten er sorghjælp. Det kan være et lyttende øre, praktisk omsorg, at byde på en kop kaffe og bare være der for den anden.

Hvis sorgen alligevel, af forskellige grunde, bliver svær at bearbejde på egen hånd, er det, at sorgterapi kan være nødvendig, for at komme videre i livet.


PSSSSSSST….

Vi er på Facebook, se hvad
der er aktuelt hos os

OM OS

Rødovre Terapi Center
Rødovrevej 247, st.
2610 Rødovre

21 78 84 42
kontakt@rodovre-terapicenter.dk

FIND OS

Se vores aktuelle tilbud til kommuner her

Vi er på Facebook. Følg vores aktiviteter og nyheder på vores facebook profil.

Facebook-ikon

KONTAKT OS