Behandlingstilgang – med fokus på effektiv coaching og psykoterapeutisk behandling

 • I Rødovre Terapicenter afklarer vi først og fremmest klientens behov i dialog med klienten. Vi arbejder klientcentreret, situationsbestemt med fokus på klare udviklingsmål.
 • Vi arbejder dynamisk i arbejdet med vores klienter. Det er vigtigt at klienten oplever at der tages fat der hvor skoen trykker. Det kan også være optimalt i et stressforløb at inddrage ægtefælle i nogle parsessioner eller at lave en udslusnings ordning med gruppeterapi.
 • Hovedpunkter i vores tilgang til behandlingsproces er:
  • Indledende samtale og etablering af kontakt samt første case-formulering
  • Afklaring via afdækning af medicinforbrug og sårbare livsområder fx. via en overordnet livshjulsdialog
  • Behandlingsforløb via caseformulering og baseret på “kontrakt” med klient herunder individuelle, par-, familie- eller gruppesamtaler
  • Løbende evaluering til vurdering af klientens oplevede progression
  • Evt supervision internt i Rødovre Terapicenter og evt. løbende kortfattet skriftlig progressionsstatus
  • Afslutning og evaluering af forløb med klient
 • Vi tager udgangspunkt i klientens behov og afstemmer behovene løbende og får en konstant klient-feedback på samtalernes effekt.
 • Vi arbejder alle såvel på dansk som på engelsk.
 • Vi lægger vægt på fleksibilitet og at tilbyde første session straks og med maksimalt 2-5 dages ventetid.
 • Som behandlingsteam er vores force, at vi alle er uddannet som psykoterapeuter med mindst fire års uddannelse på statsgodkendte uddannelsesinstitutioner. Vi mestrer det terapeutiske håndværk i at skabe proces og udvikling gennem et trygt og ligeværdigt samtalerum.
 • Vi er alle medlemmer af Dansk Psykoterapeutforening og følger foreningens etiske regelsæt.