Hvorfor skilsmissegruppe?

Man skal ikke underkende den belastning børn bliver udsat for både praktisk og følelsesmæssigt når forældre bliver skilt. Voksne og børn har forskellige måder at tænke og bearbejde de ændrede forhold på. For at komme bedst muligt videre i en ny hverdag med forandrede rutiner og relationer, har børn brug for at få sat ord på det de tænker og oplever. Det er ikke altid nemt for familien selv at få bearbejdet det. Børnene vil typisk passe på deres forældre, og påtager sig ofte ansvaret/ skylden for at forældrene vil skilles eller er blevet det.

Vores erfaring er, at når børn får mulighed for at være sammen med jævnaldrende, som har oplevet det sam-me, føler de sig langt mindre alene, og kan spejle sig i hinandens tanker og oplevelser. Det letter hverdagen og giver ligeledes en større mulighed for at børnene kan fungere godt i skolehverdagen.
Det kan altså være en stor lettelse at have et rum, hvor det er muligt at tale om alt det man har på hjerte og ikke være bekymret for, om man gør andre kede af det fordi der er nogle følelser i klemme.

Praktiske informationer

Hvad laver vi i børnegruppen? Forløbet består af tid til at tale sammen, hygge sig, spise lidt, lave øvelser og lege, som redskaber til at bearbejde skilsmissen og den hverdag som er forandret.

Hvem kan deltage? Der oprettes grupper efter behov i to forskellige alders-grupper: Gruppe 1: Børn mellem 9-11 år Gruppe 2: Børn mellem 12-15 år
Hvor længe varer forløbet? 8 gange á 1 1⁄2 time (samt en “reunion efter 2 mdr.) Forløbet indledes og afsluttes ligeledes med en familiesamtale med barn og forældre, hvor vi får mødt hinanden, og snakker lidt mere om forløbet, samt evaluerer.

Hvad koster det? kr. 6500,- inkl. moms
Hvornår foregår det? 8 Fredage fra kl. 15.30-17.00 i Rødovre Terapicenter
Kontakt: John Hansen, mob. 2347 3747 email: johnmartin@mail.com

Birgitte Grønbech, MPF
Birgitte Grønbech, MPFEFT Par- og psykoterapeut, Leder- og stresscoach
Læs mere om Birgitte
Carsten Grønbech, MPF
Carsten Grønbech, MPFPar- og psykoterapeut og forandringscoach
Læs mere om Carsten
Gertie Amby, MPF
Gertie Amby, MPFPar- og psykoterapeut, tilknytning&kærlighed
Læs mere om Gertie

Psykoterapi og Parterapi

Psykoterapeuterne i Rødovre Terapicenter er hver især medlem af Dansk Psykoterapeutforening og er bundet af tavshedspligt og et etisk regelsæt.