Find tereapeut og book en tid her!

Få hjælp af en parterapeut fra Rødovre Terapicenter med at håndtere tidligere svigt

Har her-og-nu samspillet mellem jer spor tilbage til tidligere hændelser?

Vi kender nok alle situationer, hvor vi selv overraskes over vores egen reaktion. For eksempel ved at blive vrede og rasende over ting vi langt hellere ville håndtere roligt. Eller ved at trække os tilbage og stivne i situationer hvor vi langt hellere ville have gået aktivt ind og sat vores grænser eller givet vores bidrag.

Selv i ellers gode parforhold kan der opstå situationer, der ender i konflikter, fordi der i en ene parts – eller begge parters – nervesystem sidder et beredskab af kamp-, flugt- eller stivnereaktioner, der fuldstændig overruler den gode, konstruktive dialog eller kærlige tilgang til partneren.

Hvis du er opvokset i et hjem, hvor der har været omsorgssvigt, meget uforudsigelighed og for lidt kærlighed, selvoptagede/narcisistiske forældre, skamfyldte oplevelser, mange diskussioner og skænderier, begrænset fokus på barnets følelser, misbrug af alkohol, arbejde eller andet, er du ikke oplært i at være lydhør over for dine egne eller dine nærmestes følelser.

Vi bruger evnen til at mærke egne og andres følelser rigtig meget i forhold til at være i en sund tilknytning. Derfor må vi også kunne navigere i vores følelser. Når vi er omsorgssvigtede i større eller mindre grad kan vi blive hæmmet i dette, fordi vi i højspændte situationer i højere grad får tendens til at reagerer via nervesystemets stressberedskab. Her er der ikke plads til lydhørhed og empati men en tendens til hoppe over i en rolle:

  • anklagerrolle uden empati og fokus på at være lyttende,
  • offerrolle – som ikke tager ansvar selv, men er tilbagelænet eller peger på den anden – eller andet – som årsagen til problemerne, eller
  • frelserrolle – som lukker ned for egne behov for at få fred eller fordi det fx er angstprovokerende at stå op for sig selv

Hvis I har et mønster i jeres konflikter, der ender med at I går i en af de tre roller og har svært ved at finde tilbage til den trygge og lette relation til hinanden, så er det en pejling på at I har brug for hjælp.

Det er ikke nemt at klare selv, så hvis I har fået lyst, er I velkomne til at booke tid hos en af terapeuterne i Rødovre Terapicenter nedenfor.

Birgitte Grønbech
Birgitte GrønbechPar- og psykoterapeut, Leder- og stresscoach MPF
Læs mere om Birgitte
Carsten Grønbech
Carsten GrønbechPar- og psykoterapeut, life-coach MPF
Læs mere om Carsten
Gertie Amby
Gertie AmbyPar- og psykoterapeut, tilknytning&kærlighed, MPF
Læs mere om Gertie

Psykoterapeuterne i Rødovre Terapicenter er hver især medlem af Dansk Psykoterapeutforening og er bundet af tavshedspligt og et etisk regelsæt.

Priser for parterapi, forløb og intensiv parterapi i Rødovre Terapicenter

Se priser på bagsiden af hver flip-box nedenfor:

Priser parterapi

1 session = 60 minutter - 1,5 session = 90 minutter samt klippekort 7 * 90 minutter

Priser Parterapi - inkl. moms

1 session á 60 minutter: kr. 1.000,- 1,5 session á 90 minutter: kr. 1.350,- Forløb på 7 sessioner á 90 minutter kr. 7.500,- (spar 1.950,-) Rabat 25% til studerende, pensionister og ledige (dog ikke rabat på forløb)

Intensiv parterapi

Weekendforløb 8 sessioner eller 6 sessioner i Rødovre

Intensiv par terapi - priser inkl. moms

Weekendterapi i Blekinge: 9.995,- inkl. ophold og 4 måltider mad To gange 3 timer  (i alt 6 sessioner á 60 minutter) i Rødovre: 5.000,- (spar 1.000,-) 15% rabat til studerende, pensionister og ledige