Find terapeut og book en tid her!

Psykoterapi som behandling mod angst

I Rødovre terapicenter kan du få hjælp hos en af vores psykoterapeuter til at forstå og håndtere din angst herunder eksamensangst, præstationsangst og generaliseret angst

I arbejdet med angst, vil du blive klogere på dig selv og få redskaber til at styre angsten, så den ikke kommer til at styre dig.

Gør noget aktivt mod angsten

Hvis du ofte oplever angst, eller er i tvivl om det er angst, er der heldigvis hjælp at hente. Dels kan du som nævnt hjælpe dig selv ved at være åben om din angst eller frygt for angst. Dels kan du sørge for at leve et sundt og aktivt liv sammen med andre mennesker. Ofte er for lidt søvn og motion, for meget alkohol, euforiserende stoffer, samt stresstilstande i sig selv årsag til at mange mennesker får perioder med angst. Men vær opmærksom på at du skal være åben og søge hjælp, hvis angsttilstanden ikke aftager i takt med at du åbner dig og ændrer livsstil.

Hvornår anbefaler vi samtaleterapi?

Hvis livsstilsændringer ikke er mulige- eller nok for dig- vil psykoterapi kunne have en gavnlig effekt. Terapien kan bl.a. gå ud på at hjælpe dig til at ændre din livsstil. Derudover vil du få mulighed for at arbejde ud fra hjælp-til-selvhjælp. Sidst men ikke mindst vil du få hjælp til at undersøge og opspore de negative tanker eller de undertrykte dele af dig, som kan ligge bag angsten og få dem bearbejdet.  Det er også muligt at du bliver “udsat” for din egen angst i “små doser” (såkaldt ’eksponering’), hvor du lærer at mestre angsten, så det ikke er angsten, der er herre over dig, men dig der bliver herre over den.

Frygt som en reaktion på noget konkret

Frygt er en følelse som er en naturlig og automatisk del af vores biologiske beredskab. Frygten som emotion er en vigtig information, som du kan handle på. Naturligvis oplever vi alle frygt og det kan være i forbindelse med noget konkret når vi skal præstere eller når vi skal have en livsafgørende besked, fx ved eksamener, jobsamtaler, fyringsrunder eller når fagpersoner skal informere os om egen eller pårørendes ulykke, sygdom eller død. Et eksempel med eksamensituationen kan være: Du oplever en frygt for ikke at bestå, så du handler ved at forbedrede dig grundigt til eksamen. Eksamensangsten kan være mere diffus – du oplever angst for at præstere, selv om du har forberedt dig grundigt til eksamen.

Særlige angstformer

Nogle angstformer er af en sådan karakter, at de har fået en særlig diagnose eller betegnelse. Det drejer sig bl.a. om følgende:

  • Fobiske tilstande
  • Tvangstilstande
  • Depression sammen med angst
  • Angst fremkaldt af alkohol
  • Andre angsttilstande (panikangst, generaliseret angst)

Ofte forveksler mange mennesker angst med en fysisk sygdom, fordi symptomerne kan virke voldsomme f.eks. ved et panikanfald; hurtig puls, sveden, rysten, åndenød, trykken for brystet, varme- eller kuldefornemmelser i kroppen.


Angst som en mere hæmmende reaktion, som ikke altid har en konkret oprindelse

Mange angstformer er ikke behandlingskrævende, men er blot en del af det at være menneske. Men angst kan opleves i en sådan intensitet, at det kan virke hæmmende for livskvaliteten eller direkte invaliderende.

Psykiatrifonden giver eksempler på sværere angsttilfælde, hvor signalerne fx er:

  • Uvirkelighedsfølelse
  • Frygt for at miste selvkontrollen
  • Dødsangst og besvimelsesfornemmelse
  • ‘Katastrofetanker’, om hvad der vil ske med én selv eller de nærmeste
  • Undvigelsesadfærd, hvor man flygter fra situationer eller steder

I sådanne tilfælde er det først og fremmest vigtigt at du er åben omkring det. Du skal således fortælle om det til en du har tillid til. Fra undersøgelser ved vi, at de mennesker som tør være åbne omkring angsten lettere får afhjulpet problemerne. Det hænger bl.a. sammen med, at vi som sociale væsener har brug for at få “luft” for de tanker, følelser og kropslige fornemmelser som fylder meget i vores tilværelse. Når det ikke sker, bliver der let et “overtryk”, som kan forværre både den legemlige og psykiske tilstand. Åbenhed er derfor en nøgle til at få arbejdet med sin angst.

 Et trygt sted at begynde at tale om sin angst kan være i sammen med en psykoterapeut. Du kan booke en tid hos en af vores psykoterapeuter nedenfor, hvis du ønsker at prøve af, om psykoterapi kan være en støtte ud af de problemer du oplever med angsttilstande.

Birgitte Grønbech, MPF
Birgitte Grønbech, MPFEFT Par- og psykoterapeut, Leder- og stresscoach
Læs mere om Birgitte
Carsten Grønbech, MPF
Carsten Grønbech, MPFPar- og psykoterapeut og forandringscoach
Læs mere om Carsten
Gertie Amby, MPF
Gertie Amby, MPFPar- og psykoterapeut, tilknytning&kærlighed
Læs mere om Gertie

Psykoterapi og Parterapi

Psykoterapeuterne i Rødovre Terapicenter er hver især medlem af Dansk Psykoterapeutforening og er bundet af tavshedspligt og et etisk regelsæt.

Priser for psykoterapi i Rødovre Terapicenter

Se bagsiden af flip-boxen nedenfor:

Priser

Psykoterapi - coaching - stresscoaching - 1 session = 55 min.

Priser individuelle samtaler

1 session á 55 minutter: 800 kr.

Forløb 7 sessioner: 4.800 kr. (spar 800,-)

Rabat 25% til studerende, pensionister og ledige, dvs pris 600 kr./session.

(dog ikke rabat på forløb)