Find terapeut og book en tid her!

Klinik- eller online samtaler med kristen psykoterapeut

Hos Rødovre Terapicenter kan du få samtaler, der fokuserer på dine mentale og personlige udfordringer med hjælp fra psykoterapi. Men har du brug for det du også få et møde i en fysisk samtale eller onlinesamtale med en kristen psykoterapeut. Det kan være rart at bringe troens elementer ind det svære du står i. Du kan også blive mødt i det positive, svære eller konfliktskabende i livet som troende.

Livet er en gave! Men ikke bare en dans på roser. Vi kan fra vores egen indre erfaring og overbevisning – eller fra omgivelsernes – danne et idealbillede der forstærkes af troen og/eller trosfællesskabets overbevisninger! Fx en forestilling om, at vi altid skal være positive, hjælpsomme og fuld af overskud over for hinanden. Det kan hæmme vores integritet og trivsel, hvis det føles forkert at opleve tunge følelser som sorgen, vreden, smerten og uretfærdigheden. Fx hvis det kun er når vi har det godt at vi føler os værdifulde. I Rødovre Terapicenter mener vi at du er værdifuld og berettiget til at blive set, hørt og forstået – uanset din tro, race, livsopfattelse og følelsesmæssige tilstand.

Du skal have din plads til at kunne mærke, tænke og sanse: hvad der er vigtigt for mig? hvad er rigtigt for mig? Hvor trækker jeg grænsen i den eksistentielle konflikt mellem at passe på mig selv og hjælpe andre? Det er jo når du trives og har overskud, at du også kan møde andre med dét, som du kan bidrage med af stort eller småt.

Alle tre psykoterapeuter i Rødovre Terapicenter har et aktivt trosliv forankret i kristendommen. Vi forstår fuldt ud hvordan vi også i et trosliv kan rammes af indre problemer og negative adfærdsmønstre. Tro og fællesskab med trosfæller kan på den ene side give en forstærket følelse af at være forkert og mislykket, men det kan også være en kilde til forstærket inspiration, hjælp, omsorg og opblomstring.

Samtaler med en kristen psykoterapeut kan hjælpe dig til at mærke dig selv og dine ægte behov og foretage de valg for dig, som er nødvendige for din trivsel og opblomstring. Der er ikke nogle emner eller temaer som er for store eller små, vi ser dig som unik og værdifuld uanset hvad du tænker og føler.

Temaer vi møder i samtaler, hvor tro også har betydning for vores klient har fx været om:

  • sunde prioriteringer og grænsesætning
  • omsorgssvigt i barndommen
  • om mod til at være sig selv
  • om behovet for kærlighed
  • om at bryde ud af misbrug – alkohol, porno mv.
  • om at rejse sig sig efter skilsmisse eller sygdomsforløb

Har du brug for at snakke i vores klinik eller online med en kristen psykoterapeut, så er du meget velkommen til at kontakte en af vore psykoterapeuter.

Priser for psykoterapi i Rødovre Terapicenter

Se bagsiden af flip-boxen nedenfor:

Priser

Psykoterapi - coaching - stresscoaching - 1 session = 55 min.

Priser individuelle samtaler

1 session á 55 minutter: 800 kr.

Forløb 7 sessioner: 4.800 kr. (spar 800,-)

Rabat 25% til studerende, pensionister og ledige, dvs pris 600 kr./session.

(dog ikke rabat på forløb)

Birgitte Grønbech, MPF
Birgitte Grønbech, MPFEFT Par- og psykoterapeut, Leder- og stresscoach
Læs mere om Birgitte
Carsten Grønbech, MPF
Carsten Grønbech, MPFPar- og psykoterapeut og forandringscoach
Læs mere om Carsten
Gertie Amby, MPF
Gertie Amby, MPFPar- og psykoterapeut, tilknytning&kærlighed
Læs mere om Gertie

Psykoterapi og Parterapi

Psykoterapeuterne i Rødovre Terapicenter er hver især medlem af Dansk Psykoterapeutforening og er bundet af tavshedspligt og et etisk regelsæt.