Depressionsbehandling med psykoterapi

Har du svært ved at finde livsgnisten og energien? Så kan psykoterapi mod lettere depression være en mulighed for at få det bedre. Vi tilbyder psykoterapi som er udviklet til depressionsbehandling.

Hvad er depression?

Depression er en tilstand af nedtrykthed, som påvirker livslyst og -hverdagsaktivitet. Depression er kroppens og sindets reaktion på en eller flere belastende livsperioder. Det kan være chok og traumer, sygdom, en hård barndom, et lavt selvværd, en stresset arbejdsperiode og store tab m.v. Psykoterapi mod depression  virker først og fremmest, fordi du i trygge fortrolige samtaler får delt dine tanker og får faglig sparring til at håndtere det svære.

Symptomer på depression

Nervesystemet hos ethvert menneske er unikt og individuelt tilpasset ud fra genetik, oplevelser og påvirkninger gennem livet. Derfor har depressioner også sit helt eget individuelle spor. Tilstanden opleves typisk som en følelse af nedtrykthed, men vrede kan også dominere ved depression. Overordnet påvirkes fire områder:

 1. Følelser
  • Nedsat stemningsleje og nedtrykthed
  • Sværere ved at finde glæde i små/store ting
  • Nedsat selvværd og selvtillid
  • Ligegyldighed
  • Vangforestillinger (ved svær depression)
 2. Tanker
  • Negative tanker om sig selv
  • Koncentrationsbesvær og forringet hukommelse
  • I svære tilfælde selvmordstanker
 3. Adfærd
  • Sværere ved at holde fast i daglige rutiner
 4. Krop
  • Manglende lyst til mad og sex
  • Øget madlyst kan også forekomme
  • Søvnproblemer/indsovningsproblemer

Emotionsfokuseret psykoterapi mod depression hjælper, fordi undertrykte følelser kan føre til at selvet lukker ned, fokus på tanker og adfærd er også veje der kan styrke og motivere dig gennem psykoterapi.

For at kunne kategorisere og diagnosticere skelner man mellem let, middelsvær og svær depression. I Danmark diagnosticerer praktiserende læger depression ud fra en Hamilton-test. På den baggrund vurderes det om patienten skal tilbydes medicinsk behandling.

Samtaleforløb som depressionsbehandling

I en terapeutisk sammenhæng arbejder vi med følelser, oplevelser og hvordan nervesystemet og stresshormoner påvirker din tilstand.

Når du får psykoterapi mod depression arbejder vi også med eksistentielle spørgsmål. Det er eksempelvis hvordan værdier og samspillet med andre mennesker påvirker den depressive tilstand. Ved at – undersøge og – forstå dig selv bedre opøver du din evne til at handle ud fra dine behov, værdier og følelser. Hermed giver du undertrykte behov plads og du kan langsomt opbygge din balance og råstyrke igen. Hjernens og kroppens biokemi påvirkes, når dine følelsesmæssige tilstande kommer i balance.

Hvornår anbefaler vi psykoterapi som depressionsbehandling?

Rødovre Terapicenter tilbyder behandling til dig, der ønsker at arbejde terapeutisk med eller uden medicinsk behandling. Vi anbefaler at benytte eller supplere med terapi, hvis dit ”eget sunde jeg” ikke kommer til udtryk fx fra:

 • En barndom der var præget af svigt, uforudsigelighed, stress, ensomhed eller mobning
 • Et stresset familieliv/parforhold, hvor du er utryg og utilpas
 • En arbejdsplads, hvor du er udsat for hård arbejdsbelastning, dårlig ledelse eller manglende rammer for samarbejde, tidsforbrug og organisering af arbejdet
 • Traumatiske oplevelser, alvorlig sygdom eller ulykke

Hvad sker der i samtalerne?

Psykoterapi mod depression er effektfuld når der skabes en tryg alliance mellem dig og terapeuten. Gennem dette ”arbejdsfællesskab” får du mulighed for at udvikle dig i en stille og rolig proces.  I et forløb kan du få plads til personlig vækst og udvikling, med udgangspunkt i dine erfaringer, oplevelser og værdier.

Samtaler som depressionsbehandling frem for medicin?

Det debatteres om der er tendens til overmedicinering i Danmark. Samfundet ønsker hurtig behandling og medicinen kan give nogle hurtige resultater. Men noget forskning viser, at det på den lange bane, både menneskeligt og økonomisk, kan være en fordel at tilbyde samtaleterapi, når der er tale om let til middelsvær depression.

Medicinering kan være en nødvendighed for nogle, og man skal ikke underkende, at det i den enkeltes liv kan være en uundværlig støtte til at komme igennem en vanskelig tid.

Hvis du har fået lyst til at finde ud af mere om psykoterapi mod depression, kan du kontakte en af vore psykoterapeuter eller booke en tid til en første samtale.

Kom hurtigt i forløb med en kompetent og erfaren psykoterapeut

Vi er tre erfarne psykoterapeuter som tilsammen sikrer jer en mulighed for at komme hurtigt igang med et forløb. Vi arbejder ud fra en stor indsigt i terapeutiske processer og har altid radaren rettet mod den virkelighed vores klienter oplever. Sammen med klienterne skaber vi positiv udvikling, baseret på et ærligt og helhjertet engagement!

Birgitte Grønbech MPF

EFT Par- og psykoterapeut
Certificeret Stresscoach

Læs mere om Birgitte

Gertie Amby MPF

Par- og psykoterapeut

Carsten Grønbech, MPF

Par- og psykoterapeut

Psykoterapi som depressionsbehandling

Psykoterapeuterne i Rødovre Terapicenter er hver især medlem af Dansk Psykoterapeutforening og er bundet af tavshedspligt og et etisk regelsæt.

© Copyright 2024 - Rødovre Terapicenter