5 gode effekter af parterapi

– med en helhjertet indsats og et passende forløb

 • I håndterer triggere og de-eskalerer konflikter
 • I får ryddet op i gamle uforløste situationer
 • I får nye strategier til tryg kommunikation
 • I styrker jeres intimitet og nærhed
 • I skaber trivsel og teamwork i hverdagen

Samtaler med kristen parterapeut

Har I et ståsted i den kristne tro kan det være rart med samtaler med en parterapeut der også lever med en aktiv tro. Det giver mulighed for at få den åndelige dimension med uden at det skal forstyrre fokus på jeres problemer og den fagprofessionelle parterapi.

Vi tilbyder en mulighed for samtaler – enten som fremmøde i vores klinik – eller online samtaler med en kristen parterapeut!

Lad os slå fast allerførst: Vores holdning er at alle psykoterapeuter kan hjælpe par med alle trosgrundlag. Selvfølgelig behøver man ikke at være kristen psykolog eller parterapeut for at kunne hjælpe par, som bekender sig til den kristne tro – eller på anden måde har en religiøs fortolkning af livet. I Rødovre Terapicenter har vi den holdning at alle mennesker er lige – og ligeværdige – uanset race, køn og religion!

Så hvorfor mener vi at, det kan være relevant at tale med en parterapeut, som har et kristent livssyn og fundament?

Hvis man som par har et aktivt forhold til tro og kristendom, er vores erfaring, at mange også gerne vil tale om hvordan det påvirker deres parforhold. Der kan være mange temaer indlejret i det såsom;

 • Ens kirkelige baggrund og den kultur man er vant til, måske endda vokset op med, kontra den ens partner har haft
 • Synet på hvordan et parforhold/ægteskab skal udfolde sig på et kristent fundament
 • Kønsroller
 • Seksualitet
 • Børneopdragelse
 • Ens Gudsbillede
 • Moral /etik

En kristen parterapeut fra Rødovre Terapicenter forstår dig hele vejen rundt

Da vi som parterapeuter alle har et positivt forhold til den kristne tro og er aktive i forskellige kirker, vil vi hurtigt kunne tune os ind på ovenstående temaer og inddrage det relevant i parterapien.

Vores opgave er ikke at fortælle jer hvad der er rigtigt og forkert, men at hjælpe jer til at forstå og rumme hinanden, når I oplever at I ser forskelligt på nogle af ovennævnte temaer. Samtidig vil vi gerne hjælpe jer til at finde ud af, hvordan troen kan være en styrke og resurse i jeres familie- og samliv.

Begreber som ’vrede’, ’skyld’ og ’skam’, ’nåde’, ’tilgivelse’ ,´sund grænsesætning´ og ’kærlighed’ kan i parterapien blive fortolket og blive en hjælp til at arbejde med parforholdet ud fra nye indsigter.

Vi vil også kunne hjælpe jer til at kunne adskille det psykologisk/terapeutiske og det åndelige på en sund måde, så det kan gå hånd i hånd.

Velkommen i Rødovre Terapicenter, hvor vil vi hjælpe til at inddrage jeres tro på en konstruktiv og fordomsfri måde.

Kom hurtigt i forløb med en kompetent og erfaren psykoterapeut

Vi er tre erfarne psykoterapeuter som tilsammen sikrer jer en mulighed for at komme hurtigt igang med et forløb. Vi arbejder ud fra en stor indsigt i terapeutiske processer og har altid radaren rettet mod den virkelighed vores klienter oplever. Sammen med klienterne skaber vi positiv udvikling, baseret på et ærligt og helhjertet engagement!

Birgitte Grønbech MPF

EFT Par- og psykoterapeut
Certificeret Stresscoach

Læs mere om Birgitte

Gertie Amby MPF

Par- og psykoterapeut

Carsten Grønbech, MPF

Par- og psykoterapeut

Psykoterapi med kristen psykoterapeut?

Psykoterapeuterne i Rødovre Terapicenter er hver især medlem af Dansk Psykoterapeutforening og er bundet af tavshedspligt og et etisk regelsæt.

© Copyright 2024 - Rødovre Terapicenter