Sorgterapi er en støtte

Ingen kommer igennem et helt menneskeliv uden at opleve sorg, tab eller krise. Når vi kommer ud i en krise, er der ingen vej uden om livet – vi må igennem sorgen og smerten.

Følgerne af at vige uden om kan være at lukke ned eller blive en skygge af sig selv. Derfor er vejen ind til sig selv med samtaler om følelser, tanker og kropslige reaktioner vigtige for at hele op igen.

Sorgterapi – fire opgaver i sorg arbejdet

Man taler om sorgarbejdets fire opgaver. Der er altså ikke tale om faser. Sorgens opgaver væver sig ud og ind mellem hinanden:

Erkendelse af tabet
Vi erkender med vor forstand, hvad vi har mistet – hvad mister jeg? Hvad har jeg mistet? Hvad frygter jeg at miste?

Forløsning af sorgens følelser (at gennemleve sine følelser)
Disse følelser trænger sig på, når vi erkender vorea tab på et dybere niveau. Vrede, tristhed, fortvivlelse er følelser, som kan forløses. En forløsning, som i nuet giver mere styrke og ro.

Tilegnelse af nye færdigheder
At udvikle nye måder at leve på i det forandrede liv, så vi gradvist kan vinde mere og mere tillid til livet igen.

At flytte sin følelsesmæssige energi fra det, der var til det, der er i det forandrede liv. Det endelige farvel og dermed et forandret bånd til den / dem, vi var knyttet til. Der er netop ikke tale om at glemme den, vi har mistet, men at båndet til den, vi var knyttet til, forandres i løbet af sorgprocessen.

Ved voldsomme hændelser og dødsfald taler man om sjælsrystelser. Når man som sådan har mistet den basale tillid til verden, kan man ikke umiddelbart skille sig fra det, man har mistet. Den basale tillid (til verden) må genskabes, før man kan bearbejde sorgen og komme ind i den proces som det er at sige farvel til det, der var og finde energi til det forandrede liv efter hændelsen / dødsfaldet.

Sorgterapi hjælper dig til ikke at stå alene

Mange sorgforløb kan mennesker selv klare, hvis de har et godt netværk. Det, man under alle omstændigheder har brug for i starten er sorghjælp. Det kan være et lyttende øre, praktisk omsorg, at byde på en kop kaffe og bare være der for den anden.

Hvis sorgen alligevel, af forskellige grunde, bliver svær at bearbejde på egen hånd, er det, at sorgterapi kan være nødvendig, for at komme videre i livet.

Har du fået lyst at kontakte Rødovre Terapicenter om sorgterapi er du velkommen til at tage kontakt med en af vores tre psykoterapeuter. Du kan også booke en første tid og se om det er noget som kan hjælpe dig

Kom i sorgterapi med en kompetent og erfaren psykoterapeut

Vi er tre erfarne psykoterapeuter som tilsammen sikrer jer en mulighed for at komme hurtigt igang med et forløb. Vi arbejder ud fra en stor indsigt i terapeutiske processer og har altid radaren rettet mod den virkelighed vores klienter oplever. Sammen med klienterne skaber vi positiv udvikling, baseret på et ærligt og helhjertet engagement!

Birgitte Grønbech MPF

EFT Par- og psykoterapeut
Certificeret Stresscoach

Læs mere om Birgitte

Gertie Amby MPF

Par- og psykoterapeut

Carsten Grønbech, MPF

Par- og psykoterapeut

Sorgterapi med en psykoterapeut

Psykoterapeuterne i Rødovre Terapicenter er hver især medlem af Dansk Psykoterapeutforening og er bundet af tavshedspligt og et etisk regelsæt.

© Copyright 2024 - Rødovre Terapicenter