Anger Management – Vredeshåndtering

Oplever du ofte eller indimellem en voldsom  og impulsstyret vrede? Volder vreden dig problemer i fht familie, kollegaer eller andre?

I samtaler med en psykoterapeut i Rødovre Terapicenter undersøger vi årsager til vreden og du får opmærksomheder og værktøjer til at styre den.

Sund vrede sætter grænser på en respektfuld måde. Det er sundt, hvis du fx føler at dine grænser er blevet overskredet. Når du tidligt mærker dette bliver vreden et signal, der giver dig mulighed for at reagere på en konstruktiv måde. Usund vrede er derimod et udtryk for at glasset flyder over. Det kan fostre utryghed og fx efterlade dig selv og andre med:

  • Følelsen af at være krænker eller blive krænket
  • Usikkerhed som følge af den manglende selvkontrol
  • En oplevelse af mangel på respekt for både dig selv og andre
  • En spiral af uforløste oplevelser, der giver en dårlig kontakt i nuet

Anger management/vredeshåndtering i lyset af opvæksten

Det er ofte tidligere hændelser eller adfærdsmønstre, der påvirker uhensigtsmæssig og usund vrede. Denne vrede kan give en destruktiv og negativ kontakt til dig selv, din familie, kollegaer og andre. Derfor betaler det sig at hente hjælp gennem psykoterapi med fokus på vredeshåndtering / “anger management”.

Anger Mangement / Vredeshåndtering – hvordan virker psykoterapi?

I samtalerne vil vi sammen undersøge hvad i din indre organisering der trigger den usunde vrede. Hvis du har nogle smertelige svigt bag dig kan det være dit nervesstem der opfatter en trussel på en meget alarmerende måde. Også selv om det bare er din partner eller kollega eller dine børn der misforstod dig. Den lille forseelse kan ikke retfærdiggør vreden umiddelbart. Men hvis din underbevidsthed trigges af overlevelses-kamp, så er vreden forståelig.

Anger Management/ Vredeshåndtering handler også om at forstå de automatiske reaktioner

Vi skal ind i de gamle oplevelser der satte nervesystemet i lammelse eller ekstrem vrede. Det er vigtigt at du kan overskrive gammel adfærd med en passende respons i her-og-nu situationer.

I samtalerne får du lejlighed til at blive mere fortrolig med dig selv, dine ressourcer, behov og trigger punkter. Sammen vil vi forstå din vredes vej op ad vredes trappen, så du kan agere mindre reaktivt og mere proaktivt fremover.

Hvis du har fået lyst at arbejde med din vrede sammen med en psykoterapeut i Rødovre Terapicenter, kan du booke tid hos hen af vores kompetente og erfarne psykoterapeuter nedenfor.

Kom hurtigt i forløb med en kompetent og erfaren psykoterapeut

Vi er tre erfarne psykoterapeuter som tilsammen sikrer jer en mulighed for at komme hurtigt igang med et forløb. Vi arbejder ud fra en stor indsigt i terapeutiske processer og har altid radaren rettet mod den virkelighed vores klienter oplever. Sammen med klienterne skaber vi positiv udvikling, baseret på et ærligt og helhjertet engagement!

Birgitte Grønbech MPF

EFT Par- og psykoterapeut
Certificeret Stresscoach

Læs mere om Birgitte

Gertie Amby MPF

Par- og psykoterapeut

Carsten Grønbech, MPF

Par- og psykoterapeut

Psykoterapi til anger management

Psykoterapeuterne i Rødovre Terapicenter er hver især medlem af Dansk Psykoterapeutforening og er bundet af tavshedspligt og et etisk regelsæt.

© Copyright 2024 - Rødovre Terapicenter