Samtaler med kristen psykoterapeut

Hos Rødovre Terapicenter kan du få samtaler, der fokuserer på dine mentale og personlige udfordringer med hjælp fra psykoterapi. Måske ønsker du samtaler med en psykoterapeut der har et trosmæssigt ståsted. Det kan være rart at bringe troens elementer ind det svære du står i. Du kan også blive mødt i det positive, svære eller konfliktskabende i livet som troende.

Vi er psykoterapeuter med blik på menneskelige spørgsmål

Livet er en gave! Men ikke bare en dans på roser. Vi kan fra vores egen indre erfaring og overbevisning – eller fra omgivelsernes – danne et idealbillede der forstærkes af troen og/eller trosfællesskabets overbevisninger!

Fx en forestilling om, at vi altid skal være positive, hjælpsomme og fuld af overskud over for hinanden. Det kan hæmme vores integritet og trivsel, hvis det føles forkert at opleve tunge følelser som sorgen, vreden, smerten og uretfærdigheden. Fx hvis det kun er når vi har det godt at vi føler os værdifulde. I Rødovre Terapicenter mener vi at du er værdifuld og berettiget til at blive set, hørt og forstået – uanset din tro, race, livsopfattelse og følelsesmæssige tilstand.

Du skal have din plads til at kunne mærke, tænke og sanse: hvad der er vigtigt for mig? hvad er rigtigt for mig? Hvor trækker jeg grænsen i den eksistentielle konflikt mellem at passe på mig selv og hjælpe andre? Det er jo når du trives og har overskud, at du også kan møde andre med dét, som du kan bidrage med af stort eller småt.

En kristen psykoterapeut fra Rødovre Terapicenter forstår dig hele vejen rundt

Alle tre psykoterapeuter i Rødovre Terapicenter har et aktivt trosliv forankret i kristendommen. Vi forstår fuldt ud hvordan vi også i et trosliv kan rammes af indre problemer og negative adfærdsmønstre. Tro og fællesskab med trosfæller kan på den ene side give en forstærket følelse af at være forkert og mislykket, men det kan også være en kilde til forstærket inspiration, hjælp, omsorg og opblomstring.

Samtaler med en kristen psykoterapeut kan hjælpe dig til at mærke dig selv og dine ægte behov og foretage de valg for dig, som er nødvendige for din trivsel og opblomstring. Der er ikke nogle emner eller temaer som er for store eller små, vi ser dig som unik og værdifuld uanset hvad du tænker og føler.

Særlige temaer der også blander sig med troslivet

Temaer vi møder i samtaler, hvor tro også har betydning for vores klient har f.eks været om:

  • sunde prioriteringer og grænsesætning
  • omsorgssvigt i barndommen
  • om mod til at være sig selv
  • om behovet for kærlighed
  • om at bryde ud af misbrug – alkohol, porno mv.
  • om at rejse sig sig efter skilsmisse eller sygdomsforløb

Har du brug for at snakke i vores klinik eller online med en kristen psykoterapeut, så er du meget velkommen til at kontakte en af vores psykoterapeuter.

Kom hurtigt i forløb med en kompetent og erfaren psykoterapeut

Vi er tre erfarne psykoterapeuter som tilsammen sikrer jer en mulighed for at komme hurtigt igang med et forløb. Vi arbejder ud fra en stor indsigt i terapeutiske processer og har altid radaren rettet mod den virkelighed vores klienter oplever. Sammen med klienterne skaber vi positiv udvikling, baseret på et ærligt og helhjertet engagement!

Birgitte Grønbech MPF

EFT Par- og psykoterapeut
Certificeret Stresscoach

Læs mere om Birgitte

Gertie Amby MPF

Par- og psykoterapeut

Carsten Grønbech, MPF

Par- og psykoterapeut

Psykoterapi med kristen psykoterapeut?

Psykoterapeuterne i Rødovre Terapicenter er hver især medlem af Dansk Psykoterapeutforening og er bundet af tavshedspligt og et etisk regelsæt.

© Copyright 2024 - Rødovre Terapicenter