Find terapeut og book en tid her!

Parterapi i København? Rødovre Terapicenter ligger centralt for hele Københavnsområdet og har gratis og let adgang til parkering.

Få en erfaren og professionel hjælp fra en dygtig parterapeut i København til at håndtere dårlig kommunikation, mistet intimitet eller at håndtere utroskab

Har I gået længe uden at håndtere de dybereliggende problemer i jeres parforhold? Det kan føre til endnu flere konflikter, som også potentielt ligger og ulmer, så de hurtigt blusser op og eskalerer igen og igen. Konflikterne kan både være højlydte men de kan også blive tavse. Når I kommer i parterapi i Rødovre Terapicenter hjælper en dygtig parterapeut jer med at finde nøglen til konflikthåndtering.

For at løse problemerne i parforholdet skal I forstå hvad sker inden i jer selv og de gentagende mønstre, der trækker jer væk fra hinanden. Hvorfor at I bliver berørt både af konflikten og hvordan I kan blive tydelige omkring jeres indereste følelser og behov. Selv om vi er tydelige i vores egen verden, er det ikke sikkert at det er så tydeligt i din partners verden. En erfaren og dygtig parterapeut hjælpe jer hver især til at stoppe op og deeskalere konflikterne og genfinde varmen og forståelsen mellem jer.

En dygtig parterapeut er jeres proceskonsulent

Det kan være meget svært deeskalere konflikterne på egen hånd. Derfor er det sikkert og godt at have en dygtig parterapeut med som en slags proceskonsulent. Herfra kan I fra et mere roligt sted gå ind og forstå hvilke dybereliggende følelser og behov I har for at blive set, hørt og mødt af jeres partner. Og lytte til hvad det er der sker i partneren. Det kan lyde så enkelt, men det er ofte så kompliceret og usikkert, fordi der ligger en masse gamle konflikter og fortæller vores nervesystem at vi skal passe på. Fx.

  • At vi nok bliver misforstået
  • At den anden dybest set bare er vred og ikke ser mig
  • At jeg er bange for at blive afvist
  • At jeg ikke ved hvad der kommer ud af dette her og at det gør mig urolig

Så agerer vi mere ud fra overlevelsesinstinkter og får ikke vist eller taget imod hvad konflikteskaleringen dybest set handler om. Vi kan føle os magtesløse, og måske have skyld og skam over ikke at kunne lykkes som partner. Her går parterapeuten ind og hjælper jer med at få destilleret følelser og at få delt dem det bliver lettere at forstå og bygge bro. Fx 1) Når vreden ikke er en vrede, der handler om dig, men om min skam 2) At jeg skruer op for vreden, fordi du vender mig ryggen igen og igen. Eller ikke responderer på det jeg har brug for.

Parterapi i København og med mulighed for at supplere med intensiv parterapi i Blekinge

Parterapeuten kan hjælpe jer med at forstå egen adfærd og hvad der skal til for at parteren bedre kan respondere. Fx. at jeg vender ryggen og bliver tavs, fordi jeg så mange gange har prøvet at du skælder mig ud. Jeg er ked af det, men beskytter nu mig selv. Jeg har brug for at mærke tryghed og erfaring for at vi kan håndtere konflikten sammen.

Længere nede på denne side kan du læse mere om hvordan en af vores dygtige parterapeuter kan hjælpe med 1) at håndtere forskellighed og dårlig kommunikation og 2) at arbejde med utroskab 

Søg parterapi i København-området. Find parterapeut i Rødovre Terapicenter her:

Birgitte Grønbech, MPF
Birgitte Grønbech, MPFEFT Par- og psykoterapeut, Leder- og stresscoach
Læs mere om Birgitte
Carsten Grønbech, MPF
Carsten Grønbech, MPFPar- og psykoterapeut og forandringscoach
Læs mere om Carsten
Gertie Amby, MPF
Gertie Amby, MPFPar- og psykoterapeut, tilknytning&kærlighed
Læs mere om Gertie

Psykoterapi og Parterapi

Psykoterapeuterne i Rødovre Terapicenter er hver især medlem af Dansk Psykoterapeutforening og er bundet af tavshedspligt og et etisk regelsæt.

Bedre kommunikation og intimitet med min partner med parterapi hos en dygtig parterapeut i København

Er I blevet trætte af at opleve at kommunikationen går skæv og fører jer hen et sted, hvor der er mindre liv, kærlighed og intimitet?

Kommunikation mellem par er naturligvis præget af det niveau af travlhed og indre ro der er inden i. En travl hverdag med småbørn kan hurtigt få os ind i en mere praktisk orienteret kommunikation, som ikke har blik for partnerens følelser og behov. Så travlhed – men også en generelt træthed eller følelse af at blive misforstået i samspillet med partneren – kan give en tilbøjelighed til at kommunikationen bliver mere hård eller uengageret. Hvad er det egentlig der sker i os selv – og hvordan berører det vores partner? Ord opbygger og varmer og de kan nedbryde og skabe følelseskulde og usikkerhed.

Få større indsigt sammen med en dygtig parterapeut

Med en parterapeut vil samtalerne kunne give jer større selvindsigt. Fx hvorfor bliver jeg så skarp i tonen? eller hvorfor jeg reagerer så hårdt på min partner? Måske ved I det allerede, men kan bare ikke få vendt mønsteret. Det er ofte fordi det er så sårbart at risikere skænderier. Eller at undgå den skam, der kommer ved at eskalere og gå ud af sit eget skind.

Problemet bliver så, at vi kommer til at agere mere yderstyret og længere væk fra den følelsesmæssige GPS vi alle har. Vi kan havne i reaktive mønstre hvor vi bliver går i enten offermode, krænkermode eller i frelsermode. Alt sammem forståeligt ud fra at vi passer på os selv og forholdet. Og alligevel bliver vores frustrationsniveau aktiveret og det bliver lettere at gå i det “mode”, der giver mig lidt følelsesmæssig forløsning. Men som desværre er det modsatte af en god løsning for mig selv og min partner.

Stop den negative indgang til kommunikationen

Parterapeuten er jeres proceskonsulent, som hjælper jer til at finde veje ind til at deeskalere. At zoome ud og sige til sig selv: Hov, her er jeg på vej ind i offer-rollen. Lad mig i stedet fortælle hvad det gør ved mig eller hvad jeg har brug for. Altså at blive på egen banehalvdel og lade partnere få mulighed for at hjælpe, tage sin del eller at melde ud at jeg fx også er rigtig træt. Men selv når vi falder ind i de kedelige mønstre: så I lære at hjælpe hinanden til at nulstille smerten, utrygheden og eftervirkningen, ved at se hinanden i øjenene og sige: Av, der faldt jeg for min del i. Det må du undskylde. Jeg er ked af, at jeg gjorde dig ked af det. Jeg var selv så ked af og udmattet det inden i.

Med andre ord. Vi skal ind i en forståelse af at møde hinanden gennem sårbare samtaler. For det er der vi skaber den tryghed, der får jer til at føle jer mere elskede, mere intime og hvor I genskaber lyst til at være fri og have sex der er dybere og bedre for jer begge to.

Parterapi i København? Få procesredskaber og øvelser til at forstå og handle!

I Rødovre Terapicenter tilbyder vi jer høj kvalitet i form af en veluddannet, erfaren og dygtig parterapeut. Samtidig er der lette adgangsforhold både med det offentlige og i bil til “Huset i huset” som er et kontorhotel. Der kommer I ind i en reception og tjekker ind på en skærm, hvorefter jeres parterapeut henter jer ind i et hyggeligt klinik lokale. I processen får I også nogle øvelser og redskaber der kan hjælpe jer på vej i jeres proces.

Parterapi mod utroskab i centralt i København

Vi har speciale i at hjælpe jer med at håndtere utroskab med parterapi i København og weekendterapi i Blekinge

Søger i professionel hjælp til at håndtere den mistede tillid med en dygtig parterapeut i København? Få parterapi mod utroskab. I Københavns-området står Rødovre Terapicenter klar med professionel støtte, solid erfaring og medmenneskelig forståelse.

Utroskab er er ofte svært at håndtere. Når utroskaben afsløres opstår en blanding af følelser. Fx chok, smerte, usikkerhed, frygt, desperation og vrede. Der bliver vendt op og ned på det trygge forhold – eller det I mente – var et forhold hvor I kunne regne med hinanden.

For dén, der svigtes af partnerens utroskab dukker svære følelser op. For de fleste kan det opleves som en mareridtsagtig og traumatisk oplevelse. Mange har før de oplever det udtrykt: Utroskab vil jeg aldrig tilgive!!! Men utroskaben er også en anledning til at I kan arbejde dybere med jeres forhold. Når I står midt i den følelsesmæssige orkan, kan det stadig give mening at lade forholdet få en chance. Ikke fordi det nogensinde er rigtigt at svigte sin partner ved at være utro! Men fordi jeres forhold og kærligheden – og hvis I har børn: også jeres børn – fortjener det. At trods smerte, chok og vrede må I give det en chance. Og arbejde på at få genskabt tillid, kærlighed og respekt. At der er alt er for meget værdifuldt at kæmpe for.

Som parterapeuter ser vi rigtig ofte, at den utro partner er fanget i et split i mellem noget længselsfuldt og noget der giver en grim skyldfølelse. Der var noget der fristede. Noget som var savnet i parforholdet. Utroskaben blev det sted, hvor der i øjeblikket blev plads til at få realiseret ikke-mødte længsler om nærhed, intimitet og anerkendelse. Dette kan blive et vendepunkt mellem jer til at skabe noget nyt. Også selv om det ofte kræver en stor indsats gennem parterapi. Målet er at genskabe tilliden og få skabt et nyt forhold med samme partner.

Stor erfaring med utroskab og central beliggende parterapi i Københavnsområdet

I Rødovre Terapicenter har vi stor erfaring med parterapi mod utroskab. Der er mange forskellige former for utroskab. Utroskaben begynder dér, hvor en af jer har brudt grænsen for hvad I deler med andre. Fortrolige samtaler, sms’er, pornografi, billeder eller sex er alle dele af noget som kan give utryghed, svigtfølelser eller oplevelse af at en anden eller noget andet får det rum som er “vores”.

Vi arbejder både med par-samtaler og vil også afholde nogle individuelle samtaler.

Gennem et forløb vil I opleve at terapeuten sammen med jer arbejder på:

  • at deeskalere frygt og mistillid ved at håndtere utroskabens følelsesmæssige konsekvenser igen og igen, så I sammen får håndteret det følelsesmæssige uvejr
  • at I får skabt ny tillid, tryghed og håb for parforholdet
  • at I får faciliteret de svære og smertefulde samtaler, der er nødvendige for at holde den bæredygtige linje
  • at I får faciliteret snakker om jeres håb og drømme for de nye sider af jeres parforhold
  • at I får hjælp til få genskabt det intime og gode samliv, som er den bedste rustning mod utroskab
  • at I gennem de mange samtaler, får handlekompetencer i at agere konstruktivt sammen og i at kunne håndtere sårbare samtaler selv

Læs mere om utroskab her:

Læs artikel: 10 skarpe om utroskab
Læs artikel: Hvorfor er man utro?
Læs artikel: Utroskab i Danmark