5 gode effekter af parterapi

– med en helhjertet indsats og et passende forløb

 • I håndterer triggere og de-eskalerer konflikter
 • I får ryddet op i gamle uforløste situationer
 • I får nye strategier til tryg kommunikation
 • I styrker jeres intimitet og nærhed
 • I skaber trivsel og teamwork i hverdagen

Parterapi i København?

Rødovre Terapicenter ligger centralt for hele Københavnsområdet og har gratis og let adgang til parkering.

Vi sikrer jer erfaren og professionel hjælp med parterapi i København. Her får I støtte til at håndtere dårlig kommunikation, mistet intimitet eller en opbyggelig vej videre efter utroskab eller andretillidsbrud.

Har I gået længe uden at håndtere de dybereliggende problemer i jeres parforhold? Det kan føre til endnu flere konflikter, som også potentielt ligger og ulmer, så de hurtigt blusser op og eskalerer igen og igen. Konflikter

ne kan både være højlydte men de kan også blive tavse.

I Rødovre Terapicenter arbejder vi ud fra de oplevelser og problemstillinger det enkelte par har. Det handler ikke om at finde skurken. Nej, i et medmenneskeligt perspektiv er der ingen skurke! Her er mennesker, der misforstår hinanden, kører ud af de samme riller, kommer til at såre hinanden og nogle gange skruer bissen på for at kæmpe for at blive set og hørt. Der er ligeledes handlinger der er nedbrydelige for et parforhold. Så vi skal ind og finde de opbyggelige veje for jer.

Sammen med parterapeuten vil I arbejde på at forstå hvad sker inden i jer selv og i de gentagende mønstre, der trækker jer væk fra hinanden. Hvordan I bliver berørt af konflikten i hverdagen og hvad der berører og hvordan I kan blive tydelige omkring jeres indereste følelser og behov. Selv om vi er tydelige i vores egen verden, er det ikke sikkert at det er så tydeligt i din partners verden. En erfaren og dygtig parterapeut hjælpe jer hver især til at stoppe op og deeskalere konflikterne og genfinde varmen og forståelsen mellem jer.

En kompetent erfaren og parterapeut er jeres proceskonsulent

Det kan være meget svært deeskalere konflikterne på egen hånd. Derfor er det sikkert og godt at have en dygtig parterapeut med som en slags proceskonsulent. Herfra kan I fra et mere roligt sted gå ind og forstå hvilke dybereliggende følelser og behov I har for at blive set, hørt og mødt af jeres partner. Og lytte til hvad det er der sker i partneren. Det kan lyde så enkelt, men det er ofte så kompliceret og usikkert, fordi der ligger en masse gamle konflikter og fortæller vores nervesystem at vi skal passe på. Fx

 • At vi nok bliver misforstået
 • At den anden dybest set bare er vred og ikke ser mig
 • At jeg er bange for at blive afvist
 • At jeg ikke ved hvad der kommer ud af dette her og at det gør mig urolig

Så agerer vi mere ud fra overlevelsesinstinkter og får ikke vist eller taget imod hvad konflikteskaleringen dybest set handler om. Vi kan føle os magtesløse, og måske have skyld og skam over ikke at kunne lykkes som partner. Her går parterapeuten ind og hjælper jer med at få destilleret følelser og at få delt dem det bliver lettere at forstå og bygge bro. Fx 1) Når vreden ikke er en vrede, der handler om dig, men om min skam 2) At jeg skruer op for vreden, fordi du vender mig ryggen igen og igen. Eller ikke responderer på det jeg har brug for.

Parterapi i København området og med mulighed for at supplere med intensiv parterapi i Blekinge. Læs mere her!Intensiv Parterapi

Parterapeuten kan hjælpe jer med at forstå egen adfærd og hvad der skal til for at parteren bedre kan respondere. Fx at jeg vender ryggen og bliver tavs, fordi jeg så mange gange har prøvet at du skælder mig ud. Jeg er ked af det, men beskytter nu mig selv. Jeg har brug for at mærke tryghed og erfaring for at vi kan håndtere konflikten sammen.

Længere nede på denne side kan du læse mere om hvordan en af vores parterapeuter kan hjælpe med 1) at håndtere forskellighed og dårlig kommunikation og 2) at arbejde med utroskab

Kom hurtigt i forløb med en kompetent, erfaren og uafhængig psykoterapeut

Vi er tre erfarne psykoterapeuter som tilsammen sikrer jer en mulighed for at komme hurtigt igang med et forløb. Vi arbejder ud fra en stor indsigt i terapeutiske processer og har altid radaren rettet mod den virkelighed vores klienter oplever. Sammen med klienterne skaber vi positiv udvikling, baseret på et ærligt og helhjertet engagement!

Birgitte Grønbech MPF

EFT Par- og psykoterapeut

Gertie Amby MPF

Par- og psykoterapeut

Se video Send email 27 26 58 01 bestil tid

Carsten Grønbech, MPF

Par- og psykoterapeut

Interesseret i parterapi i København? Få mere viden om parterapi her!

Se priser for parterapi i Rødovre Terapicenter

Parterapi er en investering i din vigtigste relation. Et trygt og intimt parforhold er en grundsten for den robusthed og handlekraft du kan have både hjemme og ude. Det er en bæredygtig og væredygtig investering i jeres sociale og emotionelle velfærd. Fra internationale undersøgelser ved man – at generelt har trygge par større lykke, stressrobusthed og bedre økonomi.

Priser for parterapi i Rødovre Terapicenter er moderate og sessionsprisen reduceres via klippekort.

Begynd med at booke en første session og så ser I på om I vil fortsætte med et forløb.

Parterapi og klippekort – priser pr. 1/1 2023

 • 60 minutters session
 • 1.300 kr.
 • 75 minutters session
 • 1.600 kr
 • 90 minutters session
 • 1.800 kr.
 • 25% Rabat
 • Gives hvis en af jer er studerende, ledig eller pensionist.
Klippekort parterapi priser*
 • Første forløb “startpakke”
  – To sessioner á 90 minutter
  – To individuelle sessioner á 50 minutter
  – Fire parsessioner á 60 minutter
 • 9.500 kr.
  (spar 1.000 kr)
  – inkl tilknytingshistorik og øvelser fra EFT parterapi
 • Forløb
  5 sessioner á 60 minutter
 • 5.000 kr.
  (spar 1.250)
 • Forløb
  7 sessioner á 60 minutter
 • 7.500 kr.
  (spar 1.600)
 • Forløb
  3 sessioner á 90 minutter
 • 4.800 kr.
  (spar 600 kr.)
 • Forløb
  5 sessioner á 90 minutter
 • 7.000 kr.
  (spar 2.000 kr.)
 • Forløb
  7 sessioner á 90 minutter
 • 10.000 kr.
  (spar 2.600 kr.)

*Der ydes ikke yderligere rabat på klippekort.

Klippekort refunderes ikke og skal anvendes inden for 2 år.

Afbud sker 24 timer før sessionen og ellers betales 50% af sessionens pris

Parterapi priser er vist inkl. 25% moms

Psykoterapi og Parterapi i København

Psykoterapeuterne i Rødovre Terapicenter er hver især medlem af Dansk Psykoterapeutforening og er bundet af tavshedspligt og et etisk regelsæt.

© Copyright 2024 - Rødovre Terapicenter