Årsager og faktorer til hvorfor er man utro? eller hvorfor er jeg utro?

I parterapien må vi sammen finde nuancerne for at kunne hele såret som utroskab skaber!

Af psyko- og parterapeut Birgitte Grønbech, MPF, Rødovre Terapicenter

Det er vigtigt at forstå – de ofte komplekse – årsager til utroskab. ”Hvorfor er man utro” eller ”Hvorfor er jeg utro”? Det er ikke altid lige til at besvare! Bag utroskab er en unik historie om to mennesker. Og de vilkår som parforholdet har udviklet sig under. Vi må på nuanceret vis forstå, hvad der ligger bag utroskaben som kan ramme parforholdet. For i ethvert menneske muligheden for tiltrækning sætte gang i utroskab i en form. Den part, der er chokeret efter partnerens utroskab skal forstå årsager til “hvorfor man er utro”! Den utro part skal have en dybere selvindsigt i “hvorfor jeg er utro” eller “var utro”? Herudfra kan begge tage et valg om parforholdets fremtid. Et valg der har kæmpe konsekvenser for begge parter (og måske også nogle børn).

Før vi kan forstå dybderne af utroskaben skal (chok-) følelser i den første fase håndteres

Kan og vil et par blive sammen efter at utroskab har brudt tilliden mellem dem? Hvis de vil arbejde i parterapi skal vi finde frem til en ny og tryg kommunikation og dynamik i parforholdet.

Det er først nødvendigt at håndtere chokket og det tilknytningsbrist, som nu er en del af parrets virkelighed. Ikke mindst for den part, der blev ramt af partnerens utroskab. Det er også vigtigt, at samle op på skyld og skam hos den utro part. I det terapeutiske rum skal parret sammen med parterapeuten finde frem til hvordan de genfinder en tryg kontakt. Det indebærer at de kan forstå og finde ro i følelser som chok, utilstrækkelighed, vrede og dyb smerte.

Vi skal herefter se på årsagen til utroskaben dukkede op

Vi må hjælpe den utro part til at forstå de dybereliggende faktorer, der forklarer spørgsmålet om ”hvorfor jeg er utro” eller ”hvorfor jeg var utro”? Det kræver et mere nuanceret billede end blot: den krænkede og krænkeren og rigtigt-forkert. Der er ofte mange forskellige brikker, der skal falde på plads for at forstå dét, der har været på spil. Og hvordan utroskab kom ind i billedet. Det kan fx være, at parforholdets dynamik i lang tid har gjort den utro part ensom. At han/hun har følt sig utilstrækkelig, ikke elsket eller alene.

Årsager til utroskab i hovedgrupper

Ifølge Scott Woolley, der er ekspert og forsker i emotionsfokuseret parterapi, er der tre hovedområder af årsager til utroskab. De findes i parforholdets dynamik eller udefrakommende betingelser; eller intra-psykisk hos den utro part. Det kan også være en kombination.

Hovedårsager til utroskab

Interne problemer i parforholdet

  1. At man står alene med sårbare eller smertefulde følelser, som ikke føles trygge at dele med partneren
  2. At der er kommet noget imellem parret, så den ene kan føle sig undertrykt af den anden eller at der er opstået en distance i parforholdet
  3. At nærhed og intimitet er slukket, så den utro part føler sig udsultet og kommer til at åbne op sig for andre

Individuelle psykologiske faktorer hos den utro partner

  1. At selvværdet er lavt og at utroskaben bruges som et behov for at bevise tiltrækningsevnen og blive bekræftet
  2. At den utro partner har nogle tvangsmæssige behov for at blive bekræftet
  3. At den utro partner tidligt i tilværelsen har lært at leve et dobbeltliv og er uvant med tryghed i relationen
  4. At den utro partner har brug for spændingselementer ved at tage en stor risiko for at blive opdaget i noget ”ulovligt”

Det utrygge forhold, der kombineres med eksterne faktorer

  1. At utroskaben bliver en flugt fra en svær situation med fx arbejdsløshed, sygdom, stress, problemer med børnene mv
  2. At der er en slags midtvejskrise, som presser sig på: hvem er jeg? kan jeg være den jeg ønsker at være sammen med min partner?
  3. At parforholdet og partneren ikke forstår og anerkender mig i en situation der er svær, så det bliver lettere at få bekræftelsen fra en anden

Der er altså tre hovedårsager til utroskab, som giver os en umiddelbar forståelsesramme at arbejde dybere ned i.

Interne problemer i parforholdet

I den første gruppe af årsager til ”hvorfor man er utro” eller ”hvorfor jeg er utro”, skal vi forstå hvorfor parret trækker sig væk fra hinanden. Måske er det utrygt, at vise følelser og være sårbare overfor hinanden? Det kan skyldes, at parret stille og roligt har skabt et negativt mønster. De engagerer sig mindre og mindre i kontakt og nærhed med hinanden. Hvis begge parter giver parforholdet en chance, kan de i parterapien skabe proces, der gør parforholdet mere trygt og stærkt. De skaber sammen med parterapeuten et helt nyt parforhold. De mærker intimiteten kommer tilbage. Det kan give en helt ny dimension og styrke. Skridt for skridt efterhånden som parret får en positiv, nær og fri kontakt kan de lægge utroskaben bag sig.

Individuelle udfordringer hos den utro partner

Det kræver et arbejde med sig selv, hvis den utro part har Individuelle problemer fx med selvværd, behov for spænding eller trang til at leve et dobbeltliv. For at forstå sin tilbøjelighed ligger der sandsynligvis en historik og spiller ind. Det er samtidig vigtigt, at have par-sessioner, der styrker begge parters forståelse. De skal kunne give omsorg for smerten, skammen og andre følelser, som utroskaben har forårsaget.

Når udefrakommende faktorer prikker til parforholdet

Livet og eksistensen kan ramme os alle. Et par kan opleve stressende vilkår som sygdom hos dem selv, børnene eller måske forældrene. Andre faktorer som stress og arbejdsløshed kan også spille ind på parforholdets dynamik. Når vi er i et trygt parforhold kan vi sammen bære de knubs, der kommer på vejen. Men hvis vi føler os alene med problemerne eller beskytter hinanden uhensigtsmæssigt meget ved ikke at bebyrde den anden, kan vi skabe afstand og miste engagementet og følelsen af at være sammen om at dele de svære ting. Det kan fx hæmme engagementet i at give trøst, omsorg og nærhed til hinanden. Hvis partnerne trækker sig mere og mere – kan den ene komme i en situation hvor de intime behov pludselig viser sig i relationen til en anden.

Et tillidsbrud der skal bearbejdes i trygge rammer

Uanset hvilke årsager der er til utroskab, vil de fleste, der rammes af partnerens utroskab, opleve det som en smerte, chok og et tillidsbrud, der skal bearbejdes. Det kan være en vigtig del af bearbejdelsen at forstå utroskaben – herunder hvilke andele begge har haft til at den utro partner blev fristet. I parforholdet er der altid to til en tango! (Med mindre en part ikke evner den empatiske, responderende og engagerede dans – for så kan denne ikke arbejde med utroskaben). Det er godt at gå i parterapi, så man i en tryg og professionel ramme kan lære af utroskaben og forstå sig selv og den anden. Det kan trods sorg, smerte, skyld og skam være med til at skabe mere selvindsigt. Dermed minimeres risikoen for, at utroskab bliver en gentagelse senere eller i et nyt parforhold.

Læs mere om vores tilbud om parterapi her!