Årsager og faktorer til hvorfor er man utro? eller hvorfor er jeg utro?

I parterapien må vi sammen finde nuancerne for at kunne hele såret som utroskab skaber!

Af psyko- og parterapeut Birgitte Grønbech, MPF, Rødovre Terapicenter

Det er vigtigt at forstå – de ofte komplekse – årsager til utroskab. ”Hvorfor er man utro” eller ”Hvorfor er jeg utro”? Det er ikke altid lige til at besvare! Bag utroskab er en unik historie om to mennesker. Og de vilkår som parforholdet har udviklet sig under. Vi må på nuanceret vis forstå, hvad der ligger bag utroskaben som kan ramme parforholdet. For i ethvert menneske muligheden for tiltrækning sætte gang i utroskab i en form. Den part, der er chokeret efter partnerens utroskab skal forstå årsager til “hvorfor man er utro”! Den utro part skal have en dybere selvindsigt i “hvorfor jeg er utro” eller “var utro”? Herudfra kan begge tage et valg om parforholdets fremtid. Et valg der har kæmpe konsekvenser for begge parter (og måske også nogle børn).

Før vi kan forstå dybderne af utroskaben skal (chok-) følelser i den første fase håndteres

Kan og vil et par blive sammen efter at utroskab har brudt tilliden mellem dem? Hvis de vil arbejde i parterapi skal vi finde frem til en ny og tryg kommunikation og dynamik i parforholdet.

Det er først nødvendigt at håndtere chokket og det tilknytningsbrist, som nu er en del af parrets virkelighed. Ikke mindst for den part, der blev ramt af partnerens utroskab. Det er også vigtigt, at samle op på skyld og skam hos den utro part. I det terapeutiske rum skal parret sammen med parterapeuten finde frem til hvordan de genfinder en tryg kontakt. Det indebærer at de kan forstå og finde ro i følelser som chok, utilstrækkelighed, vrede og dyb smerte.

Vi skal herefter se på årsagen til utroskaben dukkede op

Vi må hjælpe den utro part til at forstå de dybereliggende faktorer, der forklarer spørgsmålet om ”hvorfor jeg er utro” eller ”hvorfor jeg var utro”? Det kræver et mere nuanceret billede end blot: den krænkede og krænkeren og rigtigt-forkert. Der er ofte mange forskellige brikker, der skal falde på plads for at forstå dét, der har været på spil. Og hvordan utroskab kom ind i billedet. Det kan fx være, at parforholdets dynamik i lang tid har gjort den utro part ensom. At han/hun har følt sig utilstrækkelig, ikke elsket eller alene.

Årsager til utroskab i hovedgrupper

Ifølge Scott Woolley, der er ekspert og forsker i emotionsfokuseret parterapi, er der tre hovedområder af årsager til utroskab. De findes i parforholdets dynamik eller udefrakommende betingelser; eller intra-psykisk hos den utro part. Det kan også være en kombination.

Hovedårsager til utroskab

Interne problemer i parforholdet

 1. At man står alene med sårbare eller smertefulde følelser, som ikke føles trygge at dele med partneren
 2. At der er kommet noget imellem parret, så den ene kan føle sig undertrykt af den anden eller at der er opstået en distance i parforholdet
 3. At nærhed og intimitet er slukket, så den utro part føler sig udsultet og kommer til at åbne op sig for andre

Individuelle psykologiske faktorer hos den utro partner

 1. At selvværdet er lavt og at utroskaben bruges som et behov for at bevise tiltrækningsevnen og blive bekræftet
 2. At den utro partner har nogle tvangsmæssige behov for at blive bekræftet
 3. At den utro partner tidligt i tilværelsen har lært at leve et dobbeltliv og er uvant med tryghed i relationen
 4. At den utro partner har brug for spændingselementer ved at tage en stor risiko for at blive opdaget i noget ”ulovligt”

Det utrygge forhold, der kombineres med eksterne faktorer

 1. At utroskaben bliver en flugt fra en svær situation med fx arbejdsløshed, sygdom, stress, problemer med børnene mv
 2. At der er en slags midtvejskrise, som presser sig på: hvem er jeg? kan jeg være den jeg ønsker at være sammen med min partner?
 3. At parforholdet og partneren ikke forstår og anerkender mig i en situation der er svær, så det bliver lettere at få bekræftelsen fra en anden

Der er altså tre hovedårsager til utroskab, som giver os en umiddelbar forståelsesramme at arbejde dybere ned i.

Interne problemer i parforholdet

I den første gruppe af årsager til ”hvorfor man er utro” eller ”hvorfor jeg er utro”, skal vi forstå hvorfor parret trækker sig væk fra hinanden. Måske er det utrygt, at vise følelser og være sårbare overfor hinanden? Det kan skyldes, at parret stille og roligt har skabt et negativt mønster. De engagerer sig mindre og mindre i kontakt og nærhed med hinanden. Hvis begge parter giver parforholdet en chance, kan de i parterapien skabe proces, der gør parforholdet mere trygt og stærkt. De skaber sammen med parterapeuten et helt nyt parforhold. De mærker intimiteten kommer tilbage. Det kan give en helt ny dimension og styrke. Skridt for skridt efterhånden som parret får en positiv, nær og fri kontakt kan de lægge utroskaben bag sig.

Individuelle udfordringer hos den utro partner

Det kræver et arbejde med sig selv, hvis den utro part har Individuelle problemer fx med selvværd, behov for spænding eller trang til at leve et dobbeltliv. For at forstå sin tilbøjelighed ligger der sandsynligvis en historik og spiller ind. Det er samtidig vigtigt, at have par-sessioner, der styrker begge parters forståelse. De skal kunne give omsorg for smerten, skammen og andre følelser, som utroskaben har forårsaget.

Når udefrakommende faktorer prikker til parforholdet

Livet og eksistensen kan ramme os alle. Et par kan opleve stressende vilkår som sygdom hos dem selv, børnene eller måske forældrene. Andre faktorer som stress og arbejdsløshed kan også spille ind på parforholdets dynamik. Når vi er i et trygt parforhold kan vi sammen bære de knubs, der kommer på vejen. Men hvis vi føler os alene med problemerne eller beskytter hinanden uhensigtsmæssigt meget ved ikke at bebyrde den anden, kan vi skabe afstand og miste engagementet og følelsen af at være sammen om at dele de svære ting. Det kan fx hæmme engagementet i at give trøst, omsorg og nærhed til hinanden. Hvis partnerne trækker sig mere og mere – kan den ene komme i en situation hvor de intime behov pludselig viser sig i relationen til en anden.

Et tillidsbrud der skal bearbejdes i trygge rammer

Uanset hvilke årsager der er til utroskab, vil de fleste, der rammes af partnerens utroskab, opleve det som en smerte, chok og et tillidsbrud, der skal bearbejdes. Det kan være en vigtig del af bearbejdelsen at forstå utroskaben – herunder hvilke andele begge har haft til at den utro partner blev fristet. I parforholdet er der altid to til en tango! (Med mindre en part ikke evner den empatiske, responderende og engagerede dans – for så kan denne ikke arbejde med utroskaben). Det er godt at gå i parterapi, så man i en tryg og professionel ramme kan lære af utroskaben og forstå sig selv og den anden. Det kan trods sorg, smerte, skyld og skam være med til at skabe mere selvindsigt. Dermed minimeres risikoen for, at utroskab bliver en gentagelse senere eller i et nyt parforhold.

Læs mere om vores tilbud om parterapi her!

# 10 skarpe om utroskab

Den nyeste viden om utroskab i Danmark har vi fra Projekt Sexus. Af undersøgelsen, som er foretaget blandt 30.000 danskere i 2017-2018, fremgår, at ca. hver fjerde mand og hver femte kvinde har været deres partner utro mindst en gang.

Sexus er den første undersøgelse som giver et videnskabeligt svar på utroskabsstatistik i Danmark.

Som det fremgår af Sexusrapporten er flere mænd end kvinder utro. Sexolog Ellids Mellerup Kristensen har til TV2 nyheder givet følgende forklaring: Mænd har mere spontan lyst på grund af et højere testoteron-niveau. Fra parterapeutens perspektiv er der mange nuancer, som forklarer mænds utroskab. Nogle parterapeuter som Esther Perel forklarer, at man er biologisk disponeret for utroskab (Derfor det store omfang af utroskab, men følgerne gør, at hun ikke ønsker at pege i utroskabens retning, men i stedet at kæmpe for kærligheden i parforholdet). Se også artiklen hvorfor er man utro.

Kvinders sexualitet er, ifølge Sexolog Ellids Mellerup Kristensen, mere knyttet til nærvær og intimitet før sexakten. Utroskab er for mange kvinder noget, der sker som følge af et følelsesmæssigt underskud i det nuværende parforhold. Det er som også Esther Perel udtrykker det: En ensomhedsfølelse og en sult efter intimitet, der får kvinder til at være utro. Naturligvis må vi også her dybere ned i den aktuelle situation fr at forstå hvorfor den enkelte kvinde er utro. Læs også artiklen hvorfor man er utro.

I bogen ”Utroskab – Nej tak! Et indblik i utroskabens væsen og hvordan I sammen kan tøjle det” fremhæver utroskabseksperten Steen Rassing fire elementer, der kan indgå i utroskab:

 • Følelser for en anden
 • Fortrolighed med en anden
 • Hemmeligholdelse og løgn over partneren
 • Sex med en anden

Utroskab opleves individuelt og forskelligt. Man kan sige at der er opstået utroskab ”når partneren føler, at der er sket et brud på den ”intimitetsaftale”, der direkte eller indirekte er mellem parterne”. Fra parterapeutens stol er det her, at vi ofte ser, at der opstår og opleves et tillidsbrud med følger af sorg, vrede, chok, usikkerhed og at parforholdet er på usikker grund. I virkeligheden er det uanset, om man skaber tillidsbrud med porno, sms’er, fortrolige samtaler med en anden eller har sex uden for parforholdet.

Steen Rassings kan købes hos Saxo ved at følge dette link

”Det er vores tanker der er ansvarlige for kærligheden, ikke den anden person” Marcel Proust

Tanker er toldfri og det er drømme naturligvis også. Derfor er du ikke umiddelbart utro ved at tænke og drømme. Men hvad betyder de intime tanker og drømme, som du har om et menneske uden for dit parforhold? Fra parterapeutens stol bør du se på dig selv med et ærligt blik. Du skal prioritere, hvordan du kan skabe udvikling i dit parforhold frem for at læne dig op af drømme om en anden. Som Steen Rassing udtrykker det, kan drømmetanker udløse dopamin og lystbetonede hormoner i kroppen, som fremmer en følelse af forelskelse.

Drømme-tanker om en anden, kan således være begyndelsen på en affære, som du senere kan fortryde. Steen Rassing gennemførte i foråret 2014 et online-survey blandt klienter, der havde været utro. Størsteparten af de adspurgte ville fraråde andre at gå utroskabens vej. Der er også international forskning, der peger på, at utroskab ikke sikrer dig dét, som du dybest set har brug for. Hvis man først har været utro, er der tre gange så stor en risiko for, at man atter havner i utroskab. Hvis din drømmepartner er utro med dig, må du regne med, at han/hun også er mere tilbøjelig til utroskab på den lange bane.

Vil lever i et samfund, hvor vi føler os berettigede til lykke og hvor vores lykke også forventes at komme (delvist) via vores parforhold. Det er en eksistentiel rystetur, når parforholdet og samlivet med en partner er truet.

For den svigtede part, er der tab af tillid og tryghed og en medfølgende usikkerhed. Det kan også præge selvværd, selvsikkerhed og tilliden til egen dømmekraft. Og naturligvis kommer der en række følelser i spil: ensomhed, skam, afmagt, sorg og vrede er typiske følelser som rammer den svigtede part.

For den utro part er der en række forhold som præger ens selvbillede: ens forældrerolle, skam og skyld over at svigte grundet manglende engagement i eksisterende forhold, forelskelse og sexlyst, der overskrev ansvaret for mine kære. Følelsen af at lyve og nægte sandheder er svær. Det er den store byrde at genoverveje hvad jeg skal også. Især fordi det kan være ensomt i forhold til at kunne dele med disse tanker og følelser med andre. En ven eller kollega er ofte en part der ikke er så objektiv i denne sparring.

Utroskaben sætter meget på spil og for begge parter. Men især den svigtede part kan opleve at livet bliver meget utrygt. Begge parter kan dog ikke undgå at blive stærkt påvirket. Ofte har den utro partner meget skyld, skam og anger at håndtere. Derfor anbefaler vi altid at lede processen gennem parterapi. Frygt, bekymringer og sorg udløser stresshormoner. Det fører til følelsesmæssig ubalance, tvivl om sig selv og en del tankemylder. Det forstyrrer den daglige trivsel og nattesøvnen og får kroppen og sindet ud af balance.

Det tilknytningssvigt som utroskaben har afstedkommet kan være meget alvorligt og få store konsekvenser på lang sigt. Utroskaben kan ikke kun fremstå i lyset af den utro parts handlinger. Men tilknytningsbristet er et sår, der skal repareres. Eksperter i utroskab og i parterapi har indført begrebet PISD – post infidelity stress disorder – fordi PTSD lignende symptomer kan opstå efter utroskab. Det er vigtigt at såret fra utroskab efterfølgende behandles og heles, så mareridt, utryghed, uforklarlige reaktioner undgås. Således anbefaler vi som parterapeuter, at man tager hånd om utroskaben i et parterapeutisk forløb.

Tilgivelse bygger bro og skaber håb til de nedbrudte. Ruiner kan genopbygges, men ikke uden tilgivelsens mørtel. Tilgivelse er med til at skabe bedre kontakt, ro, tryghed og dermed lyst til vokse og udvikle sig sammen. I processen er det vigtigt at kunne skelne mellem at handling og menneske. Handlingen der fører til utroskab vil altid være forkert, fordi den påfører så meget smerte, sorg, utryghed og tillidsbrud. Men at være menneske indebærer at falde for fristelser.

Utroskabsfristelsen sker ofte i en ofte meget kompleks proces. En proces hvor biologi, dopamin og hormoner giver nogle uimodståelige fristelser. Vi tilgiver vore børn selv om de overskrider grænser og påfører os smerte, fordi vi elsker dem. Hvis vi skal fortsætte forholdet til en utro partner må vi også tilgive for at kærligheden kan bære. Ligesom den utro partner må tilgive sig selv. På længere sigt må begge parter tilgive, at de overhovedet kom derhen i deres relation, hvor fristelsen blev en realitet, hvis kontakten ikke længere var så intim og ægte.

Tilgivelse fungerer i princippet som en form for “give slip” på forestillingen om den ultimative tillid, der ikke kunne brydes. Tilgivelse er at se sin nedbrudte partner i øjnene og møde det smertenspunkt og den sorg, som han/hun føler. Når man viser, hvordan JEG smertede DIG, opstår der en vej til genopbygning af tillid, tryghed og ro. Når vi følelsesmæssigt kan hengive os til hinanden, så begynder båndene mellem os at styrkes og nervesystemet vil stille og roligt beroliges. Soningsprocessen skal muligvis gentages igen og igen. Og der kommer i processen nye stadier af hengivenhed, intimitet og nærhed mellem jer som par. For at få en tryg proces med en bæredygtig vej til gen-soning anbefaler vi parterapi.

Utroskab er som før nævnt et tillidsbrud. Ikke bare et hvilket som helst tillidsbrud. Det kom fra den partner, som du har haft allermest tillid til skulle være der for dig. For nogle har dette tillidsbrud en traumatisk karakter, måske fordi det også aktiverer tidligere svigt. Derfor kan det være virkelig, virkelig svært at hele såret. Det gamle – måske ikke ordentligt helede svigt – kan også spille en rolle. Dét, at en parter har svigtet og løjet om noget så vigtigt, er i sig selv meget smertefuldt at opleve. Det kan efterlade den anden part i chok og traumelignende tilstande. Det må ikke blive en langtidseffekt ved at man stopper med at snakke om det svære.

Derfor er det vigtigt, at tage sig godt af de følelser der rammer i utroskab. Hvis I som par beslutter jer for at blive sammen, skal I sammen arbejde på at opnå tillid, tryghed og engagement i hinanden. Det kan i begyndelsen synes meget let, fordi der næsten kan være en slags “honeymoon effekt” i at genopdage hinanden. Vi skal dog forstå, at såret og sårhelingen kan tage lang tid – især hvis det også trigger gamle erfaringer.

Det bedste er at skabe en proces sammen med en parterapeut, så I får en uvildig til at hjælpe jer med at hele såret, genskabe tillid, forstå hvad der skete og tilgive. For ja det er muligt at komme sig over utroskab. Det er endda muligt at få et stærkere og mere nært parforhold, hvor I får adgang til gode sårbare samtaler, der styrker det indre menneske og båndene mellem jer. Parforholdet er en kæmpe løftestang til at skabe trivsel og forstærke livskvalitet og sundhed. Og når det fungerer, kan det blive en styrke for jer begge.

Parterapi efter udtroskab kan hjælpe jer til at få en mere tryg og bæredygtig proces. Se også vores side om parterapi utroskab. Når utroskab rammer, kommer der ofte nogle meget stærke følelser i spil. Og det kan være svært at være med sin partners sorg, chok , vrede, skam mv. Eller med med sine egne følelser. Med emotions-fokuseret parterapi kan I lære at blive trygge og håndtere følelserne, så I de-eskalerer dem og bygger mere tryghed op mellem jer. Når den utrygge grundvold håndteres og efterhånden bliver tryggere, får I langsomt skabt rum til de næste skridt.

Den første sårhelingsproces er meget forskellig fra par til par. For nogle par er det en virkelig lang cyklus at takle, for andre er det nemmere. Det er vigtigt, at I har fokus på, at svigtet og såret altid skal have plads. Hvis ikke bryder utroskabsfølelserne op igen og igen. Så kan I risikere at opleve, at I ikke kommer nogen vegne. Vi skal forstå, at svigtet kan sætte spor også fremadrettet, hvis I ikke får genskabt en ny tryghed mellem jer. Noget som bliver stærkere end dét, der var.

Mange par, der har arbejdet grundigt med parterapi efter utroskab, har det lige som den internationalt anerkendte ekspert i utroskab Esther Perel siger i en TedTalk: Ville jeg anbefale utroskab? Nej, det ville være som at anbefale folk at få kræft. Men mange behandlede cancerpatienter oplever bagefter en forandret livsindstilling, der gør at livskvaliteten bliver meget bedre efterfølgende. Dybest set er det dér, hvor vi gerne vil hen med parterapi efter utroskab.